Verzekeringspremie asbestdaken torenhoog

Boeren en tuinders, die een milieuschadeverzekering (MSV) bij ASR hebben en een asbestdak moeten uiterlijk in 2020 een saneringsplan hebben opgesteld. Doen ze dat niet, dan is schade door asbest niet langer verzekerd. Dat meldt AMweb.

De verzekeraar laat weten dat in de 3 jaar daarna alle asbest van de verzekerde objecten verwijderd moet zijn. Dat is eerder dan de wet voorschrijft. Daarnaast gaat ook de premie van de verzekering een aantal keer over de kop. ASR schrijft dat het wordt geconfronteerd met een stijging van de schadelast. Verwacht wordt dat die stijging in de toekomst doorzet. “Daarnaast worden er extra kosten gemaakt bij de behandeling van schades met asbest.”

Substantiële premietoeslag
Voor de verzekeraar reden om een substantiële premietoeslag voor asbest te rekenen. Hoeveel ‘substantieel’ is kan de verzekeraar niet zeggen. Dat hangt onder meer af van de hoeveelheid asbest op het terrein. Uit het schrijven aan adviseurs valt op te maken dat voor sommige boeren de premie de komende jaren 12 keer zo hoog wordt.

Voor een hoeveelheid tot 200 vierkante meter geldt een toeslag van €250 per jaar, tot 1.000 vierkante meter is die €1.250 en tot 2.000 vierkante meter betalen klanten €1.500. Bij een groter asbestoppervlak maakt ASR een premieberekening op maat.

Extra eisen
Naast een hogere premie, stelt ASR voor voortzetting van de MSV extra eisen. Uiterlijk 1 jaar na de volgende vervaldatum, per 2019 of 2020, moet een asbestinventarisatie zijn uitgevoerd en een door de klant ondertekend saneringsplan zijn ingediend. Dat asbestsaneringsplan heeft een looptijd van 3 jaar.

De asbestdekking van de MSV loopt na die tijd af, per 2022 of 2023 dus. Dat is 1 à 2 jaar eerder dan dat de overheid verplicht. In 2024 zijn asbestdaken verboden. Zodra klanten hun asbest hebben gesaneerd, vervalt de premietoeslag. Nieuwe klanten vraagt ASR direct om een asbestsaneringsplan.

Bron: boerenbusiness.nl