Onafhankelijk advies of niet?

Je kunt grofweg kiezen uit de adviseur van een bank, een onafhankelijke adviseur en een adviseur die verbonden is aan een beperkt aantal aanbieders. Een onafhankelijke tussenpersoon of intermediair vergelijkt een breed scala aanbieders en financiële producten. Er zijn tussenpersonen die gebonden zijn aan een of meer aanbieders, via contractuele afspraken of aandelen. Sommige aanbieders stoppen de samenwerking met een tussenpersoon als deze geen of onvoldoende producten verkoopt.

Onafhankelijk advies

Wie een hypotheek afsluit, zit soms vast aan een financieel adviseur van de bank. Vind je onafhankelijk advies belangrijk, kijk dan ook naar banden die de adviseur met aanbieders heeft. Tussenpersonen kunnen in hun dienstenwijzer aangeven volledig ‘adviesvrij’ te zijn, maar dit betekent niet dat ze alle aanbieders meenemen in hun vergelijking. Er zijn dan bijvoorbeeld geen contractuele afspraken met aanbieders, maar er wordt wel een beperkte groep producten vergeleken.

Volmachten

Tussenpersonen met volmachten kunnen klanten adviseren, maar voeren tegelijkertijd werkzaamheden voor de verzekeraar uit. Deze – juridisch gescheiden – dubbelrol is, ook volgens de Autoriteit FInanciële Markten (AFM), niet altijd even duidelijk voor de klant en kan leiden tot belangenverstrengeling. De toezichthouder heeft wel een norm opgesteld voor de beloning van volmachten.

Gebonden bemiddelaars

Sommige tussenpersonen zijn gebonden aan een of meer aanbieders, zoals een bank, via contractuele afspraken, provisies of aandelen. Het provisieverbod geldt niet voor schadeverzekeringen; daar zit dus vaak nog wel provisie in verwerkt. Sommige tussenpersonen bieden provisieloze producten aan. Ook hebben sommigen een lening bij een aanbieder. Dit is wettelijk toegestaan, maar er zijn wel grenzen. Zo mag een bank of verzekeraar geen (rente)korting geven die gekoppeld is aan de hoeveelheid producten die een tussenpersoon verkoopt. Ook mag de intermediair geen reclame maken voor de financiële producten van een specifieke aanbieder.

Banden adviseur en aanbieder

De banden tussen aanbieder en intermediair, zoals volmachtrelaties en zogenoemde voorkeursmaatschappijen, zijn niet altijd helder. De onderlinge relaties staan namelijk niet of onvolledig in het dienstverleningsdocument (dvd). Dit document moet een adviseur je overhandigen voordat je met hem in zee gaat. Aandelenbezit en andere eigendomsverhoudingen staan hier wel in, maar de namen vaak niet. Deze staan soms wel vermeld in een informatiedocument of zogenoemde dienstenwijzer, waar algemene informatie in staat over de dienstverlening. De Consumentenbond vindt dat het dvd een actuele lijst van het aantal producten en namen van aanbieders moet bevatten die worden meegenomen in het advies en de vergelijking van de adviseur of bemiddelaar.

Weinig transparantie

De Consumentenbond ging in augustus 2014 na hoe transparant tussenpersonen zijn over financiële banden met aanbieders bij ruim 40 tussenpersonen. Slechts 13 kantoren verleenden hun medewerking. Andere kantoren reageerden niet of weigerden de vragen te beantwoorden, bijvoorbeeld omdat ze gebonden bemiddelaar zijn of vanwege de vraag naar vertrouwelijke gegevens. De Consumentenbond vindt dat tussenpersonen openheid van zaken moeten geven en transparant over de banden met aanbieders. Ook moet voor een klant duidelijk zijn met hoeveel en welke aanbieders zijn adviseur zaken doet en welke niet én of een specifieke bank of verzekeraar een voorkeurspositie geniet en waarom. Uit het onderzoek blijkt dat de vergelijking die adviseurs maken vaak niet marktdekkend is.

Adviseurs vergelijken

De Consumentenbond werkt samen met Advieskeuze.nl, een onafhankelijke vergelijkingssite van financieel adviseurs. Op deze website kun je financieel advieskantoren in Nederland met elkaar vergelijken op basis van afstand, prijs en waardering. Adviseurs kunnen hun profiel zelf aanvullen met informatie als openingstijden en tarieven. Consumenten kunnen een beoordeling op de site achterlaten en zo anderen helpen bij het vinden van een goede adviseur.

Bron: Consumentenbond – Barbara van der Est